Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden

Forfattere

  • Thomas Boe Hornburg Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Ole Jacob Sending Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) https://orcid.org/0000-0003-4456-4708
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1729

Sammendrag

Til tross for at klima omtales som vår tids største utfordring, har konsekvensene av klimakrisen fortsatt en marginal betydning i norsk utenrikspolitikk. Vi analyserer hvordan overgangen til et fornybart energisystem, økt klimamigrasjon, press på oljenasjonen Norges omdømme, og store utfordringer for FN, EU og NATO, vil endre betingelsene for norsk utenrikspolitikk. Vi beskriver hvordan utenrikspolitikken påvirkes i tre fremtidsbilder med henholdsvis rask omstilling (A), sen omstilling (B) og ingen omstilling (C). Det utenrikspolitiske handlingsrommet blir mindre i alle fremtidsbildene. Den viktigste prioriteringen i norsk utenrikspolitikk bør være å hindre dramatiske klimaendringer fordi det vil undergrave norsk velstand, sikkerhet og internasjonal stabilitet. I siste del av artikkelen drøfter vi hvilke konsekvenser klimakrisen bør få for prioriteringer i utenrikspolitikken og for våre viktigste allianser. Vi argumenterer for at klimakrisen gir tunge argumenter for å knytte Norge enda nærmere til EU, og for å samarbeide tettere med Kina.

Abstract in English

Despite the fact that political leaders describe the climate crisis as the biggest challenge of our time, it plays only a marginal role in Norwegian foreign policy. We analyse how the transition to renewable energy, increased migration flows, reputational risks to Norway and challenges to international organisations such as the UN, EU and NATO will change the conditions for Norwegian foreign policy. We describe how three different climate scenarios – quick transition (A), slow transition (B), and no transition (C) – will affect Norwegian foreign policy. We show that the scope and efficacy of Norwegian foreign policy will be constrained in all three scenarios and conclude that the overall priority for Norwegian foreign policy should be to prevent dramatic climate change, as it undermines Norwegian welfare and security. We conclude by discussing the implications for foreign policy strategy, stressing the need for close integration with the EU, and for stronger cooperation with China.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Thomas Boe Hornburg, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Gjesteforsker

Ole Jacob Sending, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Forskningssjef

Publisert

2019-06-21

Hvordan sitere

Hornburg, T. B., & Sending, O. J. (2019). Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden. Internasjonal Politikk, 77(2), 172–189. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1729

Emneord (Nøkkelord):

klimaendringer, klimapolitikk, klimakrise, Norge, utenrikspolitikk, norske interesser, fremtidsbilder, risiko, sikkerhet, climate change, climate policy, climate crisis, Norway, foreign policy, Norwegian interests, scenarios, risk, security