Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-03-12
Emneord (Nøkkelord)
Svalbard, Russland, Fiskevernsonen, kystvakt, nordområdene, Fisheries Protection Zone, Coast Guard, Arctic