Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted?

Forfattere

  • Ulf Sverdrup Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1977

Sammendrag

I denne introduksjonsartikkelen viser Ulf Sverdrup at Norge er blitt forandret gjennom EØS-avtalen, men også hvordan den med sine mangler og svakheter i all hovedsak har vært en suksess, og at Norges avtaler i det store og hele har ivaretatt norske interesser. Flertallet har ganske enkelt funnet alternativene til EØS-avtalen mer usikre og mindre attraktive. Forfatteren ser nærmere på hvordan en avtale som opprinnelig var ment som et venterom for medlemskap, kunne bli et permanent oppholdssted. Mens selve hoveddelen av EØS-avtalen knapt er endret, har det samtidig vært betydelig dynamikk og endring, både gjennom geografisk utvidelse og fordypning av samarbeidet. I denne artikkelen skisseres noen av de viktigste utviklingstrekkene i perioden. Samtidig introduseres de ulike bidragene til spalten.

Abstract in English:
Introduction: 25 Years of Hard EEA Work: From Waiting Room to Permanent Feature?
In this introductory article, Ulf Sverdrup shows that Norway has been transformed through the EEA Agreement. In spite of its shortcomings and weaknesses, the EEA Agreement has been successful as it has provided a stable framework for cooperation with the EU and has safeguarded Norwegian interests. Throughout the 25-year period, the political majority have simply found the alternatives to the EEA Agreement more uncertain and less attractive. The author examines how an agreement that was originally intended as a waiting room for membership could end up becoming a permanent feature. It is also observed that while the main part of the EEA Agreement has remained largely unchanged, there has been considerable dynamism and change in the agreement, both through the geographical expansion of the EEA and through the deepening of the cooperation. This article outlines and discusses some of the most important dynamics and introduces the other contributions to this special issue.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-11-19

Hvordan sitere

Sverdrup, U. (2019). Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted?. Internasjonal Politikk, 77(4), 331–340. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1977

Nøkkelord:

EØS, Norge, EU, EEA, Norway