Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskap

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-11-19

Nøkkelord:

EØS, Norge, spørreundersøkelse, holdninger, EEA, Norway, opinion poll, attitudes