Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskap

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-11-19
Emneord (Nøkkelord)
EØS, Norge, spørreundersøkelse, holdninger, EEA, Norway, opinion poll, attitudes