Fri flyt av vitenskap? EØS-avtalens betydning for forskning i Norge

Forfattere

  • Åse Gornitzka Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1998

Sammendrag

Gjennom EØS-avtalen ble det norske forskningssystemet koblet til en overnasjonal politikk preget av lagvis endring og ekspansjon. EUs økende engasjement i forskningspolitikken har resultert i et bredt sammensatt sett av forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler og en økende andel av EUs budsjett. Dette politikkområdet er båret av overnasjonale prinsipper for forskningsfinansiering og intense transnasjonale nettverk i sektoren. EØS-avtalen skapte en forutsigbar ramme for samhandling mellom norske og europeiske forskningsmiljøer med EUs rammeprogram for forskning som gravitasjonspunkt. Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot de effekter denne 25-årige koblingen har hatt på det nasjonale forskningspolitiske nivå og på forskningsmiljøenes faglige aktiviteter.

Abstract in English:
Free Flow of Science? The EEA Agreement’s Significance for Research in Norway
The EEA agreement linked the Norwegian research system with the EU’s research policy domain, a policy area marked by layered change and expansion. The EU’s increasing research policy engagement has resulted in a broad panoply of research and innovation instruments and an increasing share of the EU’s budget. Integration in this policy area is carried by supranational principles for research funding and set of intense transnational policy and research networks. The EEA agreement created a predictable frame for interaction between Norwegian and European research with the Framework programmes for research as the node. This article looks at the effects that this connection has had on the national policy and research performing levels for the past 25 years.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo

professor, Institutt for statsvitenskap, og  viserektor for forskning og internasjonalisering

Publisert

2019-11-19

Hvordan sitere

Gornitzka, Åse . (2019). Fri flyt av vitenskap? EØS-avtalens betydning for forskning i Norge. Internasjonal Politikk, 77(4), 388–397. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1998

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

EU, integrasjon, forskning, forskningspolitikk, EØS, integration, research, research policy, EEA