Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land

  • Morten Skumsrud Andersen Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Ulf Sverdrup Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Sammendrag

Hva er holdningene i de nordiske landene til utenlandske investeringer? Spiller det noen rolle for befolkningen hvor de utenlandske investeringene kommer fra? Er man mer skeptisk til utenlandske investeringer innenfor noen sektorer av økonomien, mens man er mindre skeptisk til utenlandske investeringer innenfor andre sektorer? Dette essayet presenterer resultatene fra en omfattende spørreundersøkelse blant befolkningene i alle de nordiske landene.

Abstract in English:
Attitudes to Direct Investments from China in the Nordic Countries
How does the Nordic public view foreign investments? Does the country of origin for such investments matter for the public? Would the public be more critical of investments into certain sectors of the economy, whilst being less critical to foreign investments in others? This essay presents the results from an extensive survey of public opinion conducted across all the Nordic countries.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-02-12
Hvordan sitere
Andersen, M. S., & Sverdrup, U. (2020). Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land. Internasjonal Politikk, 78(1), 106-116. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2086
Emneord (Nøkkelord)
økonomi, utelnandske investeringer, Kina, economy, foreign investments, China