Amerikansk strategisk återhållsamhet och europeisk strategisk respons – tre typer av strategisk respons mot bakgrund av Brexit

Forfattere

  • Ronnie Hjorth Försvarshögskolan i Stockholm, Sverige
  • Malena Britz Försvarshögskolan i Stockholm, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.2246

Sammendrag

Den här artikeln identifierar och analyserar tre olika reaktioner, i artikeln benämnda »strategisk respons», på amerikansk strategisk återhållsamhet sedan 2017 och mot bakgrund av Brexit: »Liberal övervintring», »Ett starkare Europa» och »En bredare koalition». Analysen kopplar strategisk respons, strategiskt aktörskap och strategisk autonomi och leder till två slutsatser: För det första att Brexit snararare har gynnat än hindrat det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet, såväl inom ramen för EU som mellan EU och stater som står utanför EU, däribland Storbritannien. För det andra att den framväxande säkerhetsordningen innebär nya och annorlunda förutsättningar för det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Europa, inte minst i Norden.

Abstract in English:
American Strategic Restraint and European Strategic Response: Three Forms of Strategic Response Post-Brexit
This paper describes and analyses three types of European strategic response since the year 2017 by European governments and the EU in response to US strategic restraint and conditioned by Brexit. The three types of response we label “liberal wintering”, “a stronger Europe” and “a broader coalition”. The paper links strategic response to strategic agency and strategic autonomy leading on to two main conclusions: First, that Brexit has done more to promote than to restrain the development of European common security and defence, both within the EU and when involving nations outside of the EU, such as the UK. Second, that the new broader European security and defence structures open the door to new forms of cooperation, for example between the Nordic countries.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-04-15

Hvordan sitere

Hjorth, R., & Britz, M. (2021). Amerikansk strategisk återhållsamhet och europeisk strategisk respons – tre typer av strategisk respons mot bakgrund av Brexit. Internasjonal Politikk, 79(2), 114–131. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.2246

Nøkkelord:

transatlantisk säkerhet, europeisk säkerhet, nordisk säkerhet, brexit, internationell politik, transatlantic security, European security, Nordic security, Brexit, international relations