Et forsvar i digital krise?

Forfattere

  • Tormod Heier Forsvarets høgskole, Norge
  • Bjørn E. Mobech-Hanssen Forsvarets høgskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2288

Sammendrag

Selv om norske myndigheter ligger på verdenstoppen i digitalisering av offentlige tjenester, står landets forsvar fremdeles «på stedet hvil». I kjernen av problemet finner vi en styringsmodell der 14 ulike forsvarsgrener og selvstendige driftsenheter kjemper om makt og innflytelse. Dette gjelder særlig i spørsmålet om hvem som skal ha ansvar og myndighet når Forsvarets IKT-systemer skal knyttes sammen for å øke cyberberedskapen. Hvordan kan vi beskrive, forklare og forstå de digitale problemene som Forsvaret står oppe i? Nyere forskning gir ikke klare svar, blant annet fordi de fleste studiene er opptatt av å studere utfordringene som kommer utenfra og inn mot Norge. Spørsmålet om hvorfor Forsvaret ikke klarer å forsvare seg mot cyberangrep, eller hvorfor etaten ikke holder tritt med resten av samfunnet, forblir derfor ubesvart. Ved å bruke instrumentelle og kulturelle perspektiver fra organisasjonsteorien finner vi store huller i forsvarsevnen på grunn av intern fragmentering og rivalisering.

Abstract in English:
National Defence in a Digital Crisis?
Even though the Norwegian authorities are world leaders in digitalization of public services, its armed forces are falling behind. In its essence, the problem lies in a management model with 14 different services striving for power and influence. This is particularly so when it comes to whom should have supreme authority as information and communication technology (ICT) systems are standardised across the force. How can we describe, explain and comprehend this digital complexity? Contemporary research does not provide clear answers, much due to over-emphasis on external cyberthreats. The question of why Norway’s armed forces are incapable of providing a proper defence against cyberthreats therefore remains unanswered. By means of instrumental and cultural theories, we find grave deficiencies due to internal rivalry and organisational fragmentation.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Tormod Heier, Forsvarets høgskole, Norge

oberstløytnant/professor 

Publisert

2020-11-12

Hvordan sitere

Heier, T., & Mobech-Hanssen, B. E. (2020). Et forsvar i digital krise?. Internasjonal Politikk, 78(3), 362–382. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2288

Nøkkelord:

digitalisering, Forsvaret, digital modenhet, cyberberedskap, digitalisation, Norway’s armed forces, digital maturity, cyber readiness