Europas svik mot Bosnia-Hercegovina

Sammendrag

EU har gjort en stor feil ved ikke å drive gjennom EU-medlemskap for Bosnia-Hercegovina. De stadige utsettelsene skyldes flere ting, blant annet nasjonale hensyn i EUs medlemsland og en fastlåst politisk situasjon i Bosnia-Hercegovina, som gjør nødvendige reformer vanskelig. Dette har skapt håpløshet i befolkningen og bidrar til fortsatt politisk ustabilitet. Rask integrering i EU og Nato er den eneste sikre veien til fred og utvikling i Bosnia-Hercegovina – og på Vest-Balkan generelt.

Abstract in English:
Europe’s Betrayal of Bosnia and Herzegovina

The EU has made a major mistake by not driving through EU membership for Bosnia and Herzegovina. The constant delays are due to several things, including national considerations in EU member states and a deadlocked political situation in Bosnia and Herzegovina, making necessary reforms difficult. This has created hopelessness in the population and contributes to continued political instability. Rapid integration in the EU and Nato is the only safe path to peace and development in Bosnia and Herzegovina, and in the Western Balkans in general.The EU has made a major mistake by not driving through EU membership for Bosnia and Herzegovina. The constant delays are due to several things, including national considerations in EU member states and a deadlocked political situation in Bosnia and Herzegovina, making necessary reforms difficult. This has created hopelessness in the population and contributes to continued political instability. Rapid integration in the EU and Nato is the only safe path to peace and development in Bosnia and Herzegovina, and in the Western Balkans in general.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-06-25
Hvordan sitere
Brekke, T. (2020). Europas svik mot Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk, 78(2), 224-232. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2315
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Bosnia-Hercegovina, EU, balkanisme, Dayton-avtalen, FN, Balkanism, Dayton Agreement, Bosnia and Herzegovina