Fortellingene om Bosnia

  • Edin Kozaric Universitetet i Oslo

Sammendrag

Denne artikkelen er en oppmuntring til min generasjon av bosniere i diasporaen om å løsrive forsoningen med fortiden fra kontemporære politiske narrativer og nasjonsbyggingsprosesser i Bosnia. Artikkelen er således et forsvar for anvendelse av krigens mørke kapitler som momenter i narrativer som overskrider de allerede etablerte, og den legger frem et argument for at Bosnias urealiserte fellesskapspotensial utgjør diasporaens mest potente arv etter krigen.

Abstract in English:
Stories of Bosnia

This essay is an encouragement for my generation of Bosnians in the diaspora to emancipate processes of consolidation with the past from the contemporary political narratives and nation-building processes in Bosnia. Furthermore, the essay provides a justification for the appropriation of the darker chapters of the Bosnian war as moments in narratives which transcend those already established, and argues that the unrealized communal potential in Bosnia constitutes the diaspora’s most potent heritage after the war.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Edin Kozaric, Universitetet i Oslo

Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

Publisert
2020-06-25
Hvordan sitere
Kozaric, E. (2020). Fortellingene om Bosnia. Internasjonal Politikk, 78(2), 217-223. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2318
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Balkan, nasjonsbygging, sosialkonstruktivisme, EU, FN, Bosnian diaspora, nation-building, social constructivism, Bosnisk diaspora