Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis

Forfattere

  • Andreas Østhagen Fridtjof Nansens Institutt og Nordområdesenteret ved Nord universitet, Norge
  • Svein Vigeland Rottem Fridtjof Nansens Institutt, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2379

Sammendrag

Nordområdene har vært på den norske utenrikspolitiske agendaen i 15 år. Mye har endret seg i denne perioden. Det som preger debatten i 2020, er forestillinger om stormaktpolitikk og rivalisering i nord. Samtidig hevdes det fra de arktiske hovedstedene at regionen er preget av samarbeid, og at de arktiske statene har fellesinteresser som gjør konflikt lite sannsynlig. Hvordan kan to så ulike oppfatninger om Arktis opptre samtidig? I dette bidraget foretar vi en lagdeling mellom tre ulike nivåer av sikkerhetspolitikk i og om nordområdene og Arktis. Dette tydeliggjør hvordan regionen kan være preget av både samarbeid og rivalisering på samme tid. Samarbeid og rivalsering vektes ulikt avhengig av tid og sted, men de er ikke gjensidig utelukkende.

Abstract in English:
Great Power Politics and Increased Tension? The Art of Differentiating Analyses in the Arctic
The High North has been on the Norwegian foreign policy agenda for 15 years. Much has changed over this period. What characterizes the debate in 2020 are notions of great power politics and rivalry in the north. At the same time, Arctic states claim that the region is defined by cooperation and that the Arctic states have common interests that make conflict unlikely. How can two such different perceptions of the Arctic exist simultaneously? In this contribution, we separate between three different levels of security policy in and around the High North and the Arctic. This helps clarify how the region can be characterized by both cooperation and rivalry at the same time. Cooperation and rivalry differ depending on time and place, but they are not mutually exclusive.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Østhagen, A., & Vigeland Rottem, S. (2020). Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis. Internasjonal Politikk, 78(4), 466–477. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2379

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Arktis, Russland, Kina, USA, nivåanalyse, Russia, China, levels of analysis