Mellom varmebølge og isfront: nordområdene, sikkerhet og storpolitikk

Forfattere

  • Ingeborg Bjur Institutt for forsvarsstudier (IFS), Norge
  • Paal Sigurd Hilde Institutt for forsvarsstudier (IFS), Norge
  • Karen-Anna Eggen Institutt for forsvarsstudier (IFS), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2399

Sammendrag

Slik forholdet til Sovjetunionen historisk har vært avgjørende for utformingen av norsk nordområdepolitikk, står forholdet til Russland sentralt også i dag. Artikkelen drøfter tre aspekter ved sikkerhetspolitikkens plass i norsk syn på nordområdene og i norsk nordområdepolitikk etter årtusenskiftet. I første del ser vi overordnet på sammenhengen mellom norsk sikkerhetspolitikk og norsk nordområdepolitikk de siste tjue årene. I andre del analyserer vi russiske perspektiver på sikkerhet Arktis og forholdet til Norge, før vi i siste del tar for oss tillitsskapende samarbeid på det militære området mellom Norge og Russland ved å gi en analyse av hva som karakteriserer den bilaterale Incidents at Sea-avtalen (INCSEA).

Abstract in English:
Between Heat Wave and Ice Front: The High North, Security and Great Power Politics
As the relationship with the Soviet Union historically was decisive for the development of Norwegian policy towards the European Arctic, the High North, relations with Russia remain a core concern also today. This article analyses three aspects of the significance of security policy in the Norwegian view of the High North in general and in Norwegian High North policy in particular after the turn of the millennium. In the first part, we assess the relationship between Norwegian security policy and High North policy in the last twenty years. The second part examines Russian perspectives on the Arctic and relations with Norway. The third and final analysis assesses the bilateral Incidents at Sea (INCSEA) agreement as part of Russian-Norwegian military confidence building measures.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Bjur, I., Hilde, P. S., & Eggen, K.-A. (2020). Mellom varmebølge og isfront: nordområdene, sikkerhet og storpolitikk. Internasjonal Politikk, 78(4), 478–489. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2399

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

nordområdene, sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, Russland, INCSEA, tillitsskapende tiltak, High North, security policy, Russia, confidence building measures