Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk

Forfattere

  • Andreas Østhagen Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret ved Nord universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2403

Sammendrag

Når regjeringen legger fram en ny stortingsmelding om nordområdene høsten 2020, er det nesten et tiår siden forrige melding ble presentert. Veldig mye har endret seg siden da, ikke minst i form av Kinas fremvekst, økt spenning mellom NATO og Russland, og en reaksjonær amerikansk president. Nordområdene og hele det sirkumpolare Arktis har blitt en arena for symbolpolitikk og militær øvelsesaktivitet, samtidig som de arktiske landene fortsetter å samarbeide om en rekke saker. Midt i dette står Norge. Denne introduksjonsartikkelen til fokusnummeret om Norge, nordområdene og utenrikspolitikk trekker de store linjene i utviklingen de seneste årene med hensyn på Norges posisjon og rolle. Den introduserer også de andre bidragene og peker på noen av de mest aktuelle funnene som vi bli diskutert.

Abstract in English:
Introduction to Focus Issue: Norway, the High North and Foreign Policy
When the Norwegian government presents a new report to the parliament on its High North policy in the autumn of 2020, almost a decade has passed since the previous report was presented. A lot has changed since then, not least in the form of China’s emergence, increased tensions between NATO and Russia, and a reactionary US president. The High North and the entire circumpolar Arctic have become an arena for symbol politics and military exercise activity, while the Arctic countries continue to co-operate on a number of issues. In the middle of this is Norway. This introductory article to the focus issue on Norway, the High North and foreign policy examines the broad lines of developments in recent years with regard to Norway’s position and role in the north. It also introduces the other contributions and points to some of the most relevant findings that are being discussed.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Østhagen, A. (2020). Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk. Internasjonal Politikk, 78(4), 445–455. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2403