NUPI, Internasjonal Politikk og Open Access


NUPI, Internasjonal Politikk og Open Access

Published: January 2016

©2016 Åsmund Weltzien. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

Citation: Åsmund Weltzien (2016). «NUPI, Internasjonal Politikk og Open Access». Internasjonal Politikk, 74, 1: 1–2. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.245

 

Etter 73 årganger i papirversjon blir Internasjonal Politikk nå et heldigitalt og åpent tilgjengelig tidsskrift, utgitt under Cappelen Damm Akademisk sin redaksjon Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Internasjonal Politikk er et tidsskrift med lange tradisjoner. Det ble første gang utgitt i 1938 etter å ha blitt stiftet av Norsk Komité for Internasjonale Studier to år tidligere. Den første redaktøren var Arne Ording, og tidsskriftet ble frem til 1962 utgitt av Chr. Michelsens Institutt i Bergen. Fra 1962 overtok Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ansvaret og har frem til i dag utgitt IP, de siste seks årene i samarbeid med Universitetsforlaget. Siden starten har tidsskriftet spilt en viktig rolle i ordskiftet om utenrikspolitikk i Norge. Tidsskriftet har lenge hatt innhold som både bidrar i den akademiske debatten om internasjonale relasjoner, og innhold som er mer rettet mot allmennheten, beslutningstakere og praktikere innen utenrikspolitikk. Slik har IP lagt seg i skjæringspunktet mellom fag og opplysning og debatt, og bidratt til å trekke forskningen og brukerne nærmere hverandre.

Nå har IP blitt åpent tilgjengelig på nett for alle som et open access tidsskrift. Dette er en stor endring som vi bestemt tror vil bli til det bedre. Det er tre hovedårsaker til at vi tar dette skrittet nå:

For det første er overgangen til åpen tilgang (open access) viktig av rent forskningsideologiske grunner. Vi på NUPI mener at forskning, og den kunnskapen som forskningen bidrar med, bør være åpen og tilgjengelig for alle. Forskning er et fellesgode, finansiert av samfunnet, og som bør komme samfunnet til gode. Dialogen med publikum kan dessuten gjøre forskningen bedre.

For det andre har denne måten å utgi vitenskapelige tidsskrifter på nå modnet tilstrekkelig, både hos forskningsmyndigheter her til lands, rent teknisk gjennom åpne publiseringsplattformer som denne, og internasjonalt gjennom standarder som sikrer kvalitet og troverdighet. I Norge finnes det fremdeles få åpne vitenskapelige tidsskrifter, men vi tror flere med tiden vil følge etter.

For det tredje er dette rett måte å innfri deler av NUPIs samfunnsoppdrag. NUPI har siden 1959 både hatt som oppdrag å utføre forskning og å opplyse det norske folk om «mellomfolkelige spørsmål». IP er et viktig bidrag til dette. Ved å gjøre tidsskriftet tilgjengelig for alle når vi forhåpentligvis også ut til flere. Vårt håp er derfor at vi slik også kan bidra til å løfte kvaliteten på den offentlige debatten om utenrikssaker i Norge, og kanskje også utenrikspolitikken selv. Det er ambisiøst, men ikke umulig.

Internasjonal Politikk har gjennom årene opparbeidet seg en trofast leserskare. Til dere vil vi si at nye IP vil være lett gjenkjennelig. Vi skal beholde det gode i IPs lange tradisjoner: faglighet og kvalitet, idemessig innovasjon, og aktuelle debatter. Samtidig håper vi endringen vil gjøre at dette innholdet når flere og engasjerer flere.

Åsmund Weltzien

Published
2016-01-29
How to Cite
WELTZIEN, Åsmund. NUPI, Internasjonal Politikk og Open Access. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 74, n. 1, jan. 2016. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/245>. Date accessed: 21 apr. 2019.