Den «nye supermakten»: Hva vil Kina i Arktis?

Forfattere

  • Anders Christoffer Edstrøm Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet, Norge
  • Iselin Stensdal Fridtjof Nansens Institutt, Norge
  • Gørild Heggelund Fridtjof Nansens Institutt, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2477

Sammendrag

Kina har de senere årene fått en sterkere stemme i internasjonal politikk og har rettet oppmerksomhet og interesse mot nordområdene og mulighetene som finnes der. Inntredenen i regionen av en voksende supermakt har ikke gått upåaktet hen og har reist en rekke spørsmål blant de arktiske landene. Mange har fremmet ulike syn på og spekulasjoner om Kinas handlinger og retorikk i Arktis, og felles for disse er at de ønsker å forstå Kinas intensjoner. Denne artikkelen presenterer Kinas arktiske politikkutforming, hvordan Kina presenterer sine interesser i Arktis, og beskriver viktige kinesiske handlingsområder i Arktis. Artikkelen forsøker å svare på spørsmålene: Hvordan ser Kinas interesser i nordområdene ut i dag, og hva kan vi forvente av fremtidig kinesisk aktivitet i nord? Avslutningsvis reflekterer vi over betydningen dette kan ha for Norge.

Abstract in English:
The ‘New Superpower’: What Does China Want in the Arctic?
In recent years, China has gained a stronger voice in international politics and has turned its attention and interest to the High North and the opportunities that exist there. The entry into the region of a growing superpower has not gone unnoticed, and has raised a number of questions among the Arctic states. Many observers have put forward different views and speculations about China’s actions and rhetoric in the Arctic, and what they have in common is that they want to understand China’s intentions. This article introduces China’s Arctic policy-making, how China formulates its interests in the Arctic, and describes key areas of action in the Arctic. What do China’s interests in the High North look like today? In conclusion, we reflect on the significance this may have for Norway.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Edstrøm, A. C., Stensdal, I., & Heggelund, G. (2020). Den «nye supermakten»: Hva vil Kina i Arktis?. Internasjonal Politikk, 78(4), 523–534. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2477

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

nordområdene, kinesiske interesser, energi, transport, miljø og klima, High North, Chinese interests, energy, environment and climate