Idealismens forsvinningsnummer

Forfattere

  • Johannes Gullestad Rø Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.2556

Sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å bidra til diskusjonen om idealismens betydning for USAs utenrikspolitikk. Utgangspunktet er at ideelle hensyn synes å ha fått redusert betydning under Obama og siden Trump. Ettersom den amerikanske idealismen angivelig skriver seg fra en særegen politisk historie og ideologiske tradisjoner med dype røtter i amerikansk samfunnsliv, er denne endringen til å undres over. I teksten lanseres og diskuteres fem hypoteser som kan forklare idealismens bortfall: anti-idealisme, overflodsidealisme, personlighetstrekkidealisme, strukturselektert idealisme og tidsåndsidealisme. Det konkluderes med at bortfallet av idealisme ikke nødvendigvis betyr at USAs egeninteresse blir bedre ivaretatt.

Abstract in English:
Idealism’s Disappearing Act
The aim of this article is to contribute to the discussion on the role of idealism in U.S. foreign policy. During the Obama and Trump presidencies, the significance of idealistic considerations in U.S. foreign policy has dwindled. The change is remarkable, as the idealistic impulse allegedly stems from ideological traditions deeply rooted in American society as well as a unique political history. From this observation, five hypotheses, apt to explain the diminishing impact of idealism, are suggested and discussed: anti-idealism, abundance induced idealism, idealism by personal bent, structurally selected idealism and zeitgeist idealism. The article concludes that U.S. self-interest is not necessarily better off with a cessation of idealism.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Johannes Gullestad Rø, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole, Norge

Førsteamanuensis

Publisert

2021-01-19

Hvordan sitere

Rø, J. G. (2021). Idealismens forsvinningsnummer. Internasjonal Politikk, 79(1), 8–24. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.2556

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Amerikansk utenrikspolitikk