Norges relasjon med Kina i 70 år: Småstatsidealisme og realisme i møte med en stormakt

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-02-11

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Nøkkelord:

ny-klassisk realisme, stormaktrivalisering, alliansepolitikk, engasjementspolitikk, neo-classical realism, great power rivalry, alignment, engagement