Introduksjon: Når krig blir hverdag

  • Minda Holm Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Jakob Dreyer Københavns Universitet, Danmark

Sammendrag

Dette er introduksjonsartikkelen til fokusnummeret "Når krig blir hverdag. Militæraktivisme i de skandinaviske landenes utenriks- og sikkerhetspolitikk".

Abstract in English: 
When War Becomes Daily Life
This is the introductory article for the special issue "When War Becomes Daily Life. Military activism in the Scandinavian Countries Foreign and Security Policies".

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Holm, M., & Dreyer, J. (2020). Introduksjon: Når krig blir hverdag . Internasjonal Politikk, 78(3), 383-386. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2705
Emneord (Nøkkelord)
militæraktivisme, selvbilder, skandinavisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, military activism, identity, Scandinavian security and defence