Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken

Forfattere

  • Ine Eriksen Søreide Utenriksdepartementet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2710

Sammendrag

Internasjonalt samarbeid er under press. Stormaktrivalisering og økende proteksjonisme er på fremmarsj. Arktis påvirkes av geopolitiske endringer. Dette er trendene som gjør seg gjeldende når regjeringen nå legger frem en ny stortingsmelding om nordområdene.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Ine Eriksen Søreide, Utenriksdepartementet, Norge

utenriksminister

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Eriksen Søreide, I. (2020). Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk, 78(4), 456–460. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2710