Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken

  • Ine Eriksen Søreide Utenriksdepartementet, Norge

Sammendrag

Internasjonalt samarbeid er under press. Stormaktrivalisering og økende proteksjonisme er på fremmarsj. Arktis påvirkes av geopolitiske endringer. Dette er trendene som gjør seg gjeldende når regjeringen nå legger frem en ny stortingsmelding om nordområdene.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Ine Eriksen Søreide, Utenriksdepartementet, Norge

utenriksminister

Publisert
2020-12-08
Hvordan sitere
Eriksen Søreide, I. (2020). Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk, 78(4), 456-460. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2710