Tilbake til fortiden: Forsvarspolitikken og norsk identitet

Forfattere

  • Karsten Friis Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3079

Sammendrag

Denne artikkelens hovedargument er at norsk forsvarspolitikk i stor grad er formet av norsk identitet og av norske verdier. Denne sterke koblingen ble særlig tydelig på 1990-tallet, da den bidro til kontinuitet i Forsvarets oppgaver og innretting til tross for store endringer i Norges sikkerhetspolitiske omgivelser. Som et resultat av fremveksten av en ny norsk forsvarspolitisk diskurs inntraff et forsvarspolitisk paradigmeskifte rundt årtusenskiftet. Resultatet ble overgangen fra invasjonsforsvar til «innsatsforsvar». For å styrke legitimiteten til det nye paradigmet ble likevel mange av særtrekkene med det gamle paradigmet forsøkt innskrevet i det nye. Imidlertid svingte Forsvaret seg meget raskt om da primærfokuset igjen ble kollektivt forsvar etter 2014. Endringen rundt år 2000 var dermed egentlig ikke så dyp. Det dominerende narrativet om Forsvarets rolle forble primært nasjonalt og territorielt forankret.

Abstract in English:
Back to the Future: National Identity and the Norwegian Defence Policy
The article argues that Norwegian defence policy to a large extent is shaped by Norwegian identity and Norwegian values. This strong link was particularly visible in the 1990’s, when we witnessed a large degree of continuation of the Norwegian defence posture, despite the radical changes in the security environment. Territorial defence remained a key priority. When a new paradigm eventually emerged around the tun of the century – with primary focus on international operations – much of the old elements were nonetheless retained. Hence, when NATO returned to a focus on collective defence after 2014, Norway was more than ready for this change. In short, the defence concept that emerged around the millennium was short-lived and never really challenged the foundations the Norwegian Armed Forces rests on.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-22

Hvordan sitere

Friis, K. (2021). Tilbake til fortiden: Forsvarspolitikken og norsk identitet. Internasjonal Politikk, 79(2), 218–228. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3079

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

forsvarsomstilling, kultur, diskurs, identitet, verdier, defence reform, culture, discourse, identity, values