Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside

Forfattere

  • Karsten Friis Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3088

Sammendrag

I en fersk Fokus-spalte i Internasjonal Politikk diskuteres begrepet «militæraktivisme» i en skandinavisk kontekst. Dessverre lider flere av bidragene av en uklar og dels politisert bruk av begrepet. Militæraktivisme sidestilles i det store med internasjonale operasjoner, og bringer dermed ingen nye analytiske bidrag. Spalten viser at begrepet kan ha noe for seg i det danske tilfellet, men klarer ikke å påvise at militæraktivisme er noe skandinavisk fenomen.

Abstract in English
Military Activism: Vague Definitions and Political Lopsidedness

A recent issue of Internasjonal Politikk had a Focus section dedicated to “military activism” in the Scandinavian context. Unfortunately, several of the contributions suffer from vague and partly politicized use of the term. Military activism appears to be applied analogous to international operations, thus failing to contribute with any new analytical insights. The section shows that military activism may be a fruitful term in the Danish context, but fails to demonstrate that this is a Scandinavian phenomenon.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-05-27

Hvordan sitere

Friis, K. (2021). Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside. Internasjonal Politikk, 79(2), 166–172. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3088

Nøkkelord:

militæraktivisme, forsvar, internasjonale operasjoner, sikkerhetspolitikk, military activism, international operations, defence, security policy