Replikk til Karsten Friis, NUPI

  • Tormod Heier Forsvarets høgskole, Stabsskolen, Norge

Sammendrag

Når militære styrker roterer inn og ut av operasjonsområder i tiår etter tiår, skjer det noe med beslutningstakerne. Politikere, embetsverk og offiserer sosialiseres inn nye selvbilder. Gamle normer, som at Forsvaret er et nasjonalt nødvergeinstrument byttes ut med nye selvbilder der det å krige ute blir viktig for å forstå seg selv som «en god alliert».

Abstract in English
Reply to Karsten Friis, NUPI
As military forces rotate on a regular basis in and out of a theatre, decisionmakers become influenced. Not least by new self-perceptions. Politicians, civil servants and officers are socialized into new identities. Old norms, like territorial defence, are gradually exchanged with new expeditionary images of what it means to be “a good ally”.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Tormod Heier, Forsvarets høgskole, Stabsskolen, Norge

Stabsskolen

Publisert
2021-05-27
Hvordan sitere
Heier, T. (2021). Replikk til Karsten Friis, NUPI. Internasjonal Politikk, 79(2), 182-184. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3143
Emneord (Nøkkelord)
militæraktivisme, utenlandsoperasjoner, alliansetilpassing, military activism, international operations, allied alignment