«Gammelt nytt» om militæraktivisme og fredsaktivisme i nye klær

Forfattere

  • Sigrun Marie Moss Universitetet i Oslo, Norge
  • Malcolm Langford Universitet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3147

Sammendrag

Hvordan Norge håndterer sin militæraktivisme og fredsaktivisme ble aktualisert i kampanjen for et sete i sikkerhetsrådet. Aktivisme forstås her som nasjonens villighet til å ta initiativ på tross av kostnader. I denne replikken svarer vi på Friis sin kommentar som trekker verdien av vårt bidrag i tvil, da han omtaler vår analyse av Norges unnlatelse av å fremme sin militæraktivisme til fordel for «mykere verdier», som «gammelt nytt.» I kampanjen fremmet Norge både militæraktivisme og fredsaktivisme, men i ulikt materiale og forum. Vi hevder dermed at dette som et minimum er gammelt nytt i nye klær. Ved bruk av nasjonsbranding-rammeverket finner vi at Norge ønsket å fremstille seg som en aktør som er villig til å bidra, samtidig med å understreke Norge som en ikke utpreget militæraktør.

Abstract in English
“Old News” on Military Activism and Peace Activism in New Clothes
How Norway communicates its military activism and peace activism was actualized in the campaign for a seat on the Security Council. Activism is here understood as the nation’s willingness to take initiatives despite the costs. In Friis’ comment on our article, he questions the value of our contribution, as he categorises our analysis of Norway’s public relations focus on “softer values” over its military activism, as “old news”. However, Norway in the campaign emphasized both military activism and peace activism, but in different ways and and different forums. We thus claim that this – as a minimum – is interesting old news in new clothes. By using the nation branding framework in the context of a tightly contested political contest, we find that Norway sought to present itself as an actor that was willing to make significant contributions to security, whilst stressing simultaneously that Norway was a non-military actor.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-05-27

Hvordan sitere

Moss, S. M., & Langford, M. (2021). «Gammelt nytt» om militæraktivisme og fredsaktivisme i nye klær. Internasjonal Politikk, 79(2), 177–181. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3147

Emneord (Nøkkelord):

fredsaktivisme, militæraktivisme, nasjonsbranding, kampanje, sikkerhetsrådet, peace activism, military activism, nation branding, campaign, security council