Studiet av internasjonal politikk etter 11. september 2001

  • Halvard Leira Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Benjamin de Carvalho Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge

Sammendrag

Det er ingen tvil om at hendelsesforløp som ble igangsatt 11. september 2001 har vært med på å prege global politikk i de to tiårene som har gått. Men ble terrorangrepene mot USA 11. september 2001 definerende for hvordan vi forstår internasjonal politikk og hvordan vi studerer det? Basert på en gjennomgang av studiet av internasjonal politikk over de siste 20 årene argumenterer vi i denne artikkelen at svaret her er mer tvetydig. Tvetydig fordi det utvilsomt har skjedd endringer og fordi det er lett å peke på utviklingstrekk i faget Internasjonal Politikk (IP) som har direkte eller indirekte utspring i hendelsene høsten 2001. Terrorismestudier fikk for eksempel et umiddelbart oppsving, og med den amerikanske invasjonen av Irak i 2003 kom en øket interesse for emner som imperial makt, opprørsbekjempelse og normativ internasjonal teori. Mer tvetydig fordi vi slett ikke er sikre på at de viktigste utviklingstrekkene i IP de siste tiårene kan forklares med 11. september. Vi er også usikre på hvor varige endringene i kjølvannet av 11. september kan sies å være. Vår tentative hypotese er at 11. september på kort og mellomlang sikt hadde betydelig effekt på vektleggingen av forskjellige emner innen IP. På lengre sikt var terrorangrepene og ettervirkningene av dem viktigst for fagutviklingen på de områdene der det umiddelbare sjokket bidro til å forsterke allerede eksisterende trender.

Abstract in English:
The Study of International Politics After 11 September 2001
To what extent did 9/11 impact the discipline of International Relations (IR)? In the current article, we argue that while the impact of 9/11 on global politics is undeniable, the verdict when it comes to the discipline in charge of studying these events, IR, is more ambiguous. For while IR and the study of global politics has changed over time, the discipline is, we argue, as much prone to “internal” changes as it is to external shocks. Thus, we suggest a model for understanding the sociology of science of IR which takes into account both internal and external sources of change. While IR would have looked quite different today without the attacks of 9/11, we argue that we would still have been able to recognize it.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-09-07
Hvordan sitere
Leira, H., & de Carvalho, B. (2021). Studiet av internasjonal politikk etter 11. september 2001. Internasjonal Politikk, 79(3), 291-308. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3273
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
9/11, 11. september 2001, fagutvikling, 11 September 2001, disciplinary change