The Price of Inequality

  • Torbjørn L. Knutsen Ph.d., professor, NTNU
  • Ingvild Bjørgo Berg Masterstudent, NTNU

Sammendrag

Citation: Torbjørn L. Knutsen & Ingvild Bjørgo Berg (2016). «Joseph E. Stiglitz: The Price of Inequality», Bokanmeldelse, Internasjonal Politikk, 74, 1: 1–4. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.332

Published: 16.March 2016

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-03-16
Hvordan sitere
Knutsen, T. L., & Berg, I. B. (2016). The Price of Inequality. Internasjonal Politikk, 74(1). https://doi.org/10.17585/ip.v74.332
Seksjon
Bokanmeldelser