Folkeretten og 11. september – et vannskille?

Forfattere

  • Cecilie Hellestveit Folkerettsinstituttet/NIM, Norge
  • Gro Nystuen Folkerettsinstituttet/NIM, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3397

Sammendrag

11. september-angrepene og USAs svar utfordret folkerettens regler. Basert på et argument om selvforsvar, lanserte Bush-administrasjonen en global krig mot terrorisme, med fangeleirer, bruk av tortur og utenomrettslige henrettelser. Essayet gir en oversikt over tre folkerettslige hovedproblemstillinger som oppsto i årene etter 2001. Folkerettens regimer om samarbeid for å motarbeide terror var for svake, FN-pakten gav lite klare regler om staters selvforsvarsrett mot ikke-statlige aktører på fremmed jord, og angrepene utfordret folkerettens todeling mellom krig og rettshåndhevelse (humanitærrett og menneskerettigheter). Essayet gjør opp status for hvordan folkeretten utviklet seg på disse områdene etter 2001, og tar stilling til om dette gir grunnlag for å betegne 11. september som et vannskille i folkeretten.

Abstract in English:
International Law and 9/11 – a Watershed?
The 9/11 attacks and the US global response was a challenge to international law. Based on an argument of self-defense, the Bush-administration launched a global war on terror, established prison-camps, opened up for torture and engaged in targeted killings. The essay provides an overview of the main challenges that arose after 9/11 from the perspective of international law. The international regime for prevention of terrorism was weak, it was unclear to what extent the UN Charter provided states with an independent right to self-defense against non-state actors in foreign states, and the attacks challenged the dichotomy between war and crime (humanitarian law and human rights). The essay analyses how these areas of international law have evolved after 2001 and concludes by assessing whether 9/11 can be deemed a watershed in the development of international law.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-09-07

Hvordan sitere

Hellestveit, C., & Nystuen, G. (2021). Folkeretten og 11. september – et vannskille?. Internasjonal Politikk, 79(3), 309–318. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3397

Emneord (Nøkkelord):

11. september, terrorisme, folkerett, FN-pakten, selvforsvar mot ikke-statlige grupper, humanitærrett, menneskerettigheter, tortur, fangebehandling, 9/11, terrorism, international law, UN-charter, humanitarian law, international human rights, torture, detention regime