Revolusjonens forløpere og konsekvenser

Forfattere

  • Øyvind Eggen
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3508

Sammendrag

Det skjer en dreining i utviklingspolitikken som kommer til uttrykk i form av mindre oppmerksomhet på konkrete endringer i lav- og mellominntektsland, og økte ambisjoner om politiske og institusjonelle løsninger på «globalt» nivå. I praksis innebærer dette et brudd med bistandens originale formål og etos, og gjør sannsynligvis bistanden mindre nyttig for bistandens målgrupper. Utviklingen kan forklares med intern dynamikk i utviklingspolitikken og insentiver blant viktige aktører, og er muliggjort delvis fordi aktører som tidligere bidro til å bremse slike avvik fra bistandens originale formål, selv vender oppmerksomhet mot det «globale». Utvikling får lite politisk oppmerksomhet, så lite at vi ikke egentlig vet om dette er en ønsket utvikling fra bevilgende myndigheter (parlamentet) eller ikke. Artikkelforfatteren tar til orde for at det tas grep som sikrer at eventuelt fortsatt dreining av utviklingspolitikken mot globale fellesgoder blir gjenstand for offentlig debatt og politisk bevisste valg.

Abstract in English
The Precursors and Consequences of the Revolution
A trend is seen in Western development policy, in which the attention of key actors drifts away from tangible improvements in low- and medium income countries, towards policy and institutional changes in the global domain, including global public goods. In practice, this is a drift away from the original purpose and ethos of development aid, likely to make aid less useful for its target groups. This article explains the trend by internal dynamics in the development industry, incentives among key actors to move towards ‘the global’, and that actors who used to protest against a ‘mission drift’ in aid have themselves turned their attention towards ‘the global’. The ongoing changes receive little attention, to the extent that we do not really know if they are wanted by parliaments or not. The author suggests mechanisms to ensure that a possible further drift of resources, from development aid’s original purpose towards global common goods, can only happen as a result of explicit political consideration.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Øyvind Eggen

Øyvind Eggen er leder for Kunnskapsbanken i Norad fra 1. november 2021. Teksten ble skrevet mens han var uavhengig næringsdrivende konsulent.

Publisert

2021-10-28

Hvordan sitere

Eggen, Øyvind. (2021). Revolusjonens forløpere og konsekvenser. Internasjonal Politikk, 79(4), 377–387. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3508

Emneord (Nøkkelord):

bistand, utviklingspolitikk, globale fellesgoder, fattigdom, development policy, aid, global public goods, poverty