Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-09-05

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

utenrikspolitikk, Barentssamarbeidet, Nordområdene, diskursanalyse, legitimering, foreign policy, Barents region, High North, discourse theory