Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-14

Emneord (Nøkkelord):

global helse, global helsesikkerhet, covid-19, pandemiberedskap, Sikkerhetsrådet, internasjonal fred og sikkerhet, global health, global health security, Covid-19, UN Security Council, international peace and security, pandemic response