Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-12-14
Emneord (Nøkkelord)
global helse, global helsesikkerhet, covid-19, pandemiberedskap, Sikkerhetsrådet, internasjonal fred og sikkerhet, global health, global health security, Covid-19, UN Security Council, international peace and security, pandemic response