Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-14

Emneord (Nøkkelord):

global helsesikkerhet, Covid-19, pandemiberedskap, Sikkerhetsrådet, FN, internasjonal fred og sikkerhet, global helse