Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-12-14
Emneord (Nøkkelord)
global helsesikkerhet, Covid-19, pandemiberedskap, Sikkerhetsrådet, FN, internasjonal fred og sikkerhet, global helse