Norges klimaomdømme på Twitter

  • Ole Jacob Sending Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Tatjana Stankovic Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Indra Øverland Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi om olje- og gassproduksjonen har negativ innvirkning på Norges klimaomdømme. Dette gjør vi ved å kartlegge meldinger som ble lagt ut på Twitter i forbindelse med det 26. klimatoppmøtet (COP 26) i Glasgow. For å sette Norges omdømme i perspektiv, sammenlikner vi Twitter-meldingene om Norge og Sverige. Studien viser at det er liten forskjell mellom meldingene som omhandler Norge og Sverige når det gjelder negative holdninger. Vi finner imidlertid to trekk som er av interesse for forståelsen av Norges omdømme. For det første er meldingene tematisk ulike: De dominerende temaene i meldingene som nevner Sverige handler om å fremme overgangen til grønn energi og klimaaktivisme, mens de dominerende temaene i meldingene om Norge i hovedsak handler om klimafinansiering og behovet for utfasing av produksjon av fossilt brensel. For det andre er de negative meldingene om Sverige av mer generell karakter, knyttet til kritikk av alle lands manglende omstilling, mens de negative meldingene om Norge er spesifikk, knyttet til olje- og gassproduksjon.

Abstract in English:
Norway’s Climate Reputation on Twitter
In this article we explore whether oil and gas industry negatively affects Norway’s climate reputation by analyzing tweets posted during the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow. To make our findings more reliable, we compare tweets about Norway with tweets about Sweden. The results of our study reveal that there is no significant difference in negative sentiment between tweets about Norway compared with tweets about Sweden. However, we find that tweets about the two states differ thematically. While dominant topics in tweets mentioning Sweden are about promotion of the green transition and climate activism, tweets about Norway are mostly about climate financing and the need to phase out fossil fuel production. Furthermore, negative tweets about Sweden are of a more general nature, similar to criticism of all countries not meeting their climate goals, while negative tweets about Norway are specific and related to fossil fuel industry.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2022-06-23
Hvordan sitere
Sending, O. J., Stankovic, T., & Øverland, I. (2022). Norges klimaomdømme på Twitter. Internasjonal Politikk, 80(1), 221–235. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3762
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
omdømme, klima, olje, Twitter, sentimentanalyse, reputation, climate, fossil fuels, sentiment analysis