Verden i endring, diplomati i fatning

Forfattere

  • Kristin Haugevik Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3911

Sammendrag

De siste tiårene har globalisering og digitalisering gjort verden mindre. «Langt borte eksisterer ikke lenger», som tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg en gang fastslo. Skillet mellom «der ute» og «her hjemme» er blitt vanskeligere å trekke opp; oppfatningen av hva som naturlig hører til i den utenrikspolitiske og diplomatiske sfæren er i endring. Denne utviklingen – og vår forståelse av den – har konsekvenser for hvordan norsk utenrikspolitikk og diplomati tenkes, utformes og praktiseres.

Abstract in English:
Changing World, Steady Diplomacy
Over the last decades, globalization and digitalization have made the world smaller. “Far away does not exist any more”, as former Norwegian foreign minister Thorvald Stoltenberg once put it. The boundaries between “out there” and “here at home” have become more difficult to draw up; our understanding of what naturally belongs in the foreign policy and diplomacy domain is constantly changing. These developments – and our own assessment of them – have implications for how Norwegian foreign policy and diplomacy is formulated and practiced.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Kristin Haugevik, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge

Seniorforsker

Publisert

2022-06-13

Hvordan sitere

Haugevik, K. (2022). Verden i endring, diplomati i fatning. Internasjonal Politikk, 80(1), 157–164. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3911

Nøkkelord:

diplomati, utenrikspolitikk, diplomater, Norge, UD, diplomacy, foreign policy, Norwegian foreign policy, international relations