Afghanistan, Irak og utviklingen av USAs militærmakt

Forfattere

  • Ståle Ulriksen FHS Sjøkrigsskolen og NUPI, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3912

Sammendrag

USA hadde ingen doktriner for opprørsbekjempelse (COIN) da operasjonene i Afghanistan og Irak startet. Mens krigene pågikk ble det, til tross for stor uenighet, innført en slik doktrine i 2007. Krigene førte også til både endringer i organisering og utrustning av amerikanske styrker, og til store endringer av planlagte investeringer av militært ustyr. Begge krigene endte i nederlag, og i tiden etter har USA på ny fokusert på stormaktsrivalisering. Men utgiftene til krigføringen i Afghanistan og Irak, og endringene i investeringsmønster, har svekket USAs evne til å konkurrere militært med Kina og Russland.

Abstract in English
Afghanistan, Iraq and the Development of US Military Power
The United States had no doctrine for Counterinsurgency Operations (COIN) when the wars in Afghanistan and Iraq started in 2001 and 2003, respectively. In 2001 the US armed forces were designed for Great Power competition and conflict. During the course of the wars, substantial changes were made in the organization and equipment of the forces, and a COIN doctrine was introduced in 2007. In turn, large scale modernization of, and investments in, equipment suited for Great Power conflict were reduced in scale or cancelled. The cost of the wars and the changes in operational focus have blunted the US’s ability to compete militarily with China and Russia.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-17

Hvordan sitere

Ulriksen, S. (2022). Afghanistan, Irak og utviklingen av USAs militærmakt. Internasjonal Politikk, 80(2), 312–322. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3912

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Afghanistan, Irak, USA, militærmakt, cost of war, counterinsurgency, military power, US armed forces