Om fiksjon og virkelighet – «Okkupert» som naturaliserende for norske Russland-representasjoner

  • Håvard Rustad Markussen Student, Universitetet i Oslo, Norge

Sammendrag

I møte med kritikk fra blant andre den russiske ambassaden i Oslo hevdet TV-serien «Okkupert»s kreative skaper, Jo Nesbø, at serien ikke kan påvirke norsk-russiske relasjoner fordi den er fiktiv. Bak denne påstanden ligger en interessant vitenskapsfilosofisk antagelse om at fiksjon og virkelighet er av forskjellig ontologisk kvalitet og dermed helt løsrevet fra hverandre. Denne artikkelen vil utfordre Nesbøs påstand og antagelsen han gjør idet den antar en poststrukturalistisk vitenskapsfilosofi og argumenterer for at det vi kaller «virkelighet», på samme måte som fiksjon, er en representasjon av virkeligheten heller enn virkeligheten i seg selv. Populærkulturen har nemlig naturaliserende effekt på den sosiale virkeligheten, og bør derfor, på samme måte som andre kilder til diskursiv artikulasjon, ha en plass i samfunnsvitenskapen generelt og Internasjonale Relasjoner-disiplinen spesielt. Som empirisk støtte for det teoretiske argumentet, vises hvordan «Okkupert» reproduserer og forsterker norske Russland-representasjoner og slik også hvordan den er konstituerende for norsk identitet.

Nøkkelord: populærkultur • diskursanalyse • identitet • Russland

Responding to criticism from the Russian embassy in Oslo, the man behind the idea of the TV-show «Okkupert», Jo Nesbø, argued that the show could not impact relations between Norway and Russia because of its fictional character. This statement is leaning on the interesting philosophical assumption that fiction and reality are of different ontological qualities, and therefore completely detached from one another. This article will challenge Nesbø’s statement and the assumption he makes, by applying a poststructuralist philosophy of science in arguing that what we consider «reality» is, just like fiction, only a representation of reality rather than reality itself. This way, a case can be made that popular culture has naturalizing effects on social reality. Accordingly, there should be room for it in the social sciences generally and in the International Relations-discipline specifically. As empirical support for this theoretical argument, the article will demonstrate how «Okkupert» reproduces and reinforces Norwegian representations of Russia and this way also how it contributes to constituting Norwegian identity.

Keywords: popular culture • discourse analysis • identity • Russia

Published: December 2016

Citation: Håvard Rustad Markussen (2016). «Om fiksjon og virkelighet – «Okkupert» som naturaliserende for norske Russland-representasjoner». Internasjonal Politikk, 74, 4: 1–18. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.410

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-12-16
Hvordan sitere
Markussen, H. R. (2016). Om fiksjon og virkelighet – «Okkupert» som naturaliserende for norske Russland-representasjoner. Internasjonal Politikk, 74(4). https://doi.org/10.17585/ip.v74.410
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
populærkultur, diskursanalyse, identitet, Russland