Dempet statsfeminist? Nasjonale tradisjoner og globale utviklingstrekk i Søreides periode som utenriksminister

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-01-23

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

kvinner, likestilling, fred, sikkerhet, feminisme, utenrikspolitikk, merkevare, women, gender equality, peace, security, feminism, foreign affairs, branding