«Et skjebnefellesskap» – europapolitikken under Søreide

Forfattere

  • Lise Rye Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Kristine Graneng Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4143

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi europapolitikken i Ine Eriksen Søreides periode som utenriksminister. Med utenriksministerens egne redegjørelser for Stortinget som viktigste kilde, viser artikkelen hvordan europapolitikken under Søreide var preget av både kontinuitet og brudd. Søreide videreformidlet forgjengernes budskap om et samarbeid basert på både interesser og felles verdier, men hun tilla samtidig forholdet til EU større vekt. Artikkelen viser også at Søreides fremstilling av handlingsrommet i Norges forhold til EU skilte seg markant fra Stoltenberg II-regjeringens vekt på reservasjonsretten. Vi viser også hvordan forståelsen av EU og handlingsrommet innenfor Norges tilknytning kan belyse trygdeskandalen.

Abstract in English
“A Common Destiny”. Norwegian European Policy Under Søreide
This article examines foreign minister Ine Eriksen Søreide’s European policy in the period 2017–2021. Based on the foreign minister’s own statements to the Norwegian Parliament, the article demonstrates how European policy under Søreide contained elements of both continuity and rupture. Like her predecessors, Søreide presented Norway’s relationship with the EU as an interest-driven relationship based on common values, but at the same time she added greater importance to the relationship with the EU than other foreign ministers have done in the past. The article also shows that Søreide’s portrayal of Norway’s room for maneuvering in this relationship differed markedly from the Stoltenberg II government’s emphasis on the right of reservation. We also show how ideas of the EU and maneuvering room can help shed light on the social security scandal.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-23

Hvordan sitere

Rye, L., & Graneng, K. (2023). «Et skjebnefellesskap» – europapolitikken under Søreide. Internasjonal Politikk, 81(1), 38–48. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4143

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

EU, Norge, EØS-avtalen, handlingsrommet, trygdeskandalen, Norway, EEA Agreement, maneuvering room, social security scandal