Norsk russlandspolitikk under Søreide

Forfattere

  • Jørn Holm-Hansen By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4144

Sammendrag

Ine Eriksen Søreide var utenriksminister i fire av de sju årene som gikk mellom den russiske annekteringen av Krym i 2014 og invasjonen av Ukraina i 2022. Hun måtte utforme den norske balansegangen mellom avvisning og imøtekommenhet under nokså andre forhold enn forgjengerne. Til tross for sikkerhetspolitiske utfordringer, en fra norsk side lite ønskelig innenrikspolitisk utvikling og en del kontroversielle hendelser, ble kontaktene mellom de to landene gradvis mer likt det det hadde vært før 2014. Dette var noe Søreide selv ønsket å framheve da hun fratrådte stillingen i 2021.

Abstract in English
Norway’s Russia Policy under Søreide
Ine Eriksen Søreide was Norway’s Minister of Foreign Affairs during four of the seven years between the Russian annexation of Crimea in 2014 and the invasion of Ukraine in 2022. She had to develop the traditional Norwegian balancing act between rejection and accommodation under different conditions than those of her predecessors. Despite security challenges, worrying political developments internally in Russia and quite a few controversial incidents, the contact between the two countries gradually became more similar to what it had been before 2014. Søreide herself emphasised this when she resigned in 2021.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-23

Hvordan sitere

Holm-Hansen, J. (2023). Norsk russlandspolitikk under Søreide. Internasjonal Politikk, 81(1), 49–59. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4144

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Russland, Norge, utenrikspolitikk, Russia, Norway, foreign policy