Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  • Camilla Tenna Nørup Sørensen Department of Political Science, University of Copenhagen, Denmark

Sammendrag

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktivisme mindskes særligt som følge af USA’s svækkende stormagtsposition og dermed et øget pres på liberale værdier som universelle værdier. Handlerummet mindskes yderligere som følge af øget indenrigspolitisk fokus på varetagelsen af danske økonomiske og kommercielle interesser, som i stigende grad afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati på det værdipolitiske felt er slut.

Nøkkelord: Danmark • multipolær verdensorden • Kina • neoklassisk realisme

With its focus on promoting Danish security, Danish interests and Danish values, Danish foreign and security policy is facing new conditions. The key question is how the Danish foreign and security policy activism is to operate in an increasingly multi-polar world order. In the article a neoclassical realist analytical framework is applied in order to analyze how ongoing developments in systemic and domestic conditions influence Danish foreign and security policy. The analysis shows how the room for maneuver for Danish value-based foreign and security policy activism decreases especially as a result of the declining US great power position and growing pressure on liberal values as universal values. Furthermore, the room for maneuver is decreasing due to stronger domestic focus on ensuring Danish economic and commercial interests, which are increasingly dependent on strong and stable relations with new economic and political power centers that do not share values with Denmark The changed policy profile in Danish foreign and security policy activism is most clearly reflected in Denmark’s handling of the new great power China, where the 1990s Danish megaphone diplomacy on value-issues is over.

Keywords: Denmark • multipolar world order • China • neoclassical realism

Published: December 2016

Citation: Camilla Tenna Nørup Sørensen (2016). «Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina». Internasjonal Politikk, 74, 4: 1–20. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.444

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Camilla Tenna Nørup Sørensen, Department of Political Science, University of Copenhagen, Denmark
Assistant Professor, Ph.D.
Department of Political Science
University of Copenhagen
Publisert
2016-12-16
Hvordan sitere
Sørensen, C. T. N. (2016). Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina. Internasjonal Politikk, 74(4). https://doi.org/10.17585/ip.v74.444
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Danmark, multipolær verdensorden, Kina, neoklassisk realisme