Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig? Konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler

Forfattere

  • Sofie A. E. Høgestøl Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.17585/ip.v74.448

Sammendrag

Etter 13 år med virksomhet har Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utelukkende straffeforfulgt konflikter i Afrika. Dette har ført til misnøye i regionen og kritikere anfører at domstolen har opptrådd partisk ovenfor afrikanske land i utvelgelsen av saker. Enkelte afrikanske ledere har i tillegg gått så langt som til å beskylde ICC for å være et verktøy for vestlig imperialisme. Denne artikkelen tar sikte på å drøfte i hvilken utstrekning kritikken er berettiget ved å analysere hvordan ICC har valgt konflikter i praksis, og ved å plassere debatten i den bredere diskusjonen om konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler.

 

 

After 13 years of selecting situations, the International Criminal Court (ICC) has thus far only investigated conflicts in Africa. This has led to accusations of the Court having an African bias when selecting which conflicts to prosecute. Some African leaders have even accused the court of simply being a tool of western imperialism. This article attempts to determine the veracity of the Africa-bias allegations by examining the ICC’s current practice of selecting situations, as well as by placing the debate within the broader context of international criminal tribunals and conflict selectivity.

 

 

Published: June 2016

 

 

Citation: Sofie A. E. Høgestøl (2016). «Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig?». Internasjonal Politikk, 74, 2: 1–23. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.448

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Sofie A. E. Høgestøl, Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Publisert

2016-06-15

Hvordan sitere

Høgestøl, S. A. E. (2016). Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig? Konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler. Internasjonal Politikk, 74(2). https://doi.org/10.17585/ip.v74.448

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

ICC, Afrika, Jurisdiksjon, Situasjoner