Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser

  • Cathrine Thorleifsson Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Abstract

Published: June 2016

Citation: Cathrine Thorleifsson (2016). «Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser». Internasjonal Politikk, 74, 2: 1–9. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.457

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Cathrine Thorleifsson, Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Ph.D., Postdoktor, Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Published
2016-06-15
Section
Fokusartikkel
How to Cite
THORLEIFSSON, Cathrine. Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 74, n. 2, june 2016. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/457>. Date accessed: 21 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ip.v74.457.