Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser

  • Cathrine Thorleifsson Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Abstract

Published: June 2016

Citation: Cathrine Thorleifsson (2016). «Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser». Internasjonal Politikk, 74, 2: 1–9. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.457

Author Biography

Cathrine Thorleifsson, Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Ph.D., Postdoktor, Sosialantropologisk Institutt/C-REX Senter for ekstremismeforsking, Universitetet i Oslo

Published
2016-06-15
Section
Fokusartikkel