Norden og Kina: Førsteviolinist i det nordiske ensemble? Danmarks forhold til Kina

  • Andreas Bøje Forsby Danish Institute for International Studies

Sammendrag

Iløbet af det seneste par årtier er det dansk-kinesiske forhold blevet stadig tættere, stærkere og bredere funderet, og denne udvikling har især fundet sted efter indgåelsen af det såkaldte »omfattende strategiske partnerskab« i 2008. I lyset heraf fremstår det indbyrdes forhold som harmonisk og med en tiltagende grad af strategisk tyngde, hvilket indebærer, at Danmark med nogen ret kan bryste sig af at være Kinas vigtigste partner i Norden. Mens den dansk-kinesiske samhandel følgelig er vokset voldsomt de senere år, har skiftende danske regeringer til gengæld valgt en mere pragmatisk tilgang på det værdipolitiske felt, hvor 90ernes megafondiplomati gradvis er blevet erstattet af en ikke-offentlig kritisk dialog samt uddelegering af især menneskerettighedsdialogen til andre aktører. Det grundlæggende dilemma mellem økonomiske og værdipolitiske interesser synes dog atter på vej til at få en mere central placering i dansk Kina-politik.

(Published: September 2016)

Citation: Andreas Bøje Forsby (2016). «Norden og Kina: Førsteviolinist i det nordiske ensemble? Danmarks forhold til Kina». Internasjonal Politikk, 74, 3: 1–9. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.488

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Andreas Bøje Forsby, Danish Institute for International Studies

Researcher, PhD,

Danish Institute for International Studies (DIIS)

Publisert
2016-09-14
Hvordan sitere
Bøje Forsby, A. (2016). Norden og Kina: Førsteviolinist i det nordiske ensemble? Danmarks forhold til Kina. Internasjonal Politikk, 74(3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.488
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Danmark, Kina, bilaterale relationer, samhandel, kritisk dialog, strategisk partnerskab