Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina

  • Bjørnar Sverdrup Thygeson NUPI

Abstract

Forholdet mellom Norge og Kina er en god illustrasjon på to nøkkelfaktorer som preger de nordiske lands Kina-relasjoner. For det første demonstrerer det norsk-kinesiske forholdet rekkevidden av de fordelene som kan høstes gjennom økonomisk og kulturelt samarbeid med Kina. For det annet utgjør norsk-kinesiske relasjoner også et eksempel på et grunnleggende dilemma i de nordiske landenes forhold til Kina. Nærmere bestemt hvordan landene best kan håndtere de normative spørsmålene som oppstår når kinesiske myndigheters ‘kjerneinteresser’ kommer i konflikt med hjemlige liberale prinsipper. Begge disse faktorene har blitt tydelig synliggjort gjennom den pågående diplomatiske konflikten mellom Norge og Kina, hvor den sterke handels-komplementariteten mellom de to landene har begrenset de økonomiske skadevirkningene, selv på tross av en snart seksårig politisk unntakstilstand.

(Published: September 2016)

Citation: Bjørnar Sverdrup-Thygeson (2016). «Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina». Internasjonal Politikk, 74, 3: 1–12. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.490

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Bjørnar Sverdrup Thygeson, NUPI
NUPI, Forsker
Published
2016-09-14
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
SVERDRUP THYGESON, Bjørnar. Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 74, n. 3, sep. 2016. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/490>. Date accessed: 23 jan. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ip.v74.490.