Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina

Forfattere

  • Bjørnar Sverdrup Thygeson NUPI
DOI: https://doi.org/10.17585/ip.v74.490

Sammendrag

Forholdet mellom Norge og Kina er en god illustrasjon på to nøkkelfaktorer som preger de nordiske lands Kina-relasjoner. For det første demonstrerer det norsk-kinesiske forholdet rekkevidden av de fordelene som kan høstes gjennom økonomisk og kulturelt samarbeid med Kina. For det annet utgjør norsk-kinesiske relasjoner også et eksempel på et grunnleggende dilemma i de nordiske landenes forhold til Kina. Nærmere bestemt hvordan landene best kan håndtere de normative spørsmålene som oppstår når kinesiske myndigheters ‘kjerneinteresser’ kommer i konflikt med hjemlige liberale prinsipper. Begge disse faktorene har blitt tydelig synliggjort gjennom den pågående diplomatiske konflikten mellom Norge og Kina, hvor den sterke handels-komplementariteten mellom de to landene har begrenset de økonomiske skadevirkningene, selv på tross av en snart seksårig politisk unntakstilstand.

(Published: September 2016)

Citation: Bjørnar Sverdrup-Thygeson (2016). «Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina». Internasjonal Politikk, 74, 3: 1–12. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.490

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Bjørnar Sverdrup Thygeson, NUPI

NUPI, Forsker

Publisert

2016-09-14

Hvordan sitere

Sverdrup Thygeson, B. (2016). Norden og Kina: «Forbrytelse og straff» Forholdet mellom Norge og Kina. Internasjonal Politikk, 74(3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.490

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Kina, Norge, handel, Nobels fredspris, diplomati