Norden og Kina: Lao pengyou. En gammal god vän? Sveriges förhållande till Kina

  • Göran Leijonhufvud Freelance researcher and writer. Formerly affiliated to Norwegian Centre for Human Rights.

Abstract

Sveriges kontakter med Kina går tillbaka till Ostindiska kompaniets dagar på 1700-talet med en intensiv handel, som sammanföll med ett svärmeri för detta fjärran land bland den svenska eliten.

Under första hälften av 1900-talet fanns flera svenska företag etablerade med verksamhet i Kina (Leijonhufvud 1999). Handel och fasta investeringar bidrog till att Sverige blev det första västlandet som upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina, sedan kommunisterna tagit makten 1949.

Studien fokuserar på förhållandet mellan politiska och kommersiella intressen i relationerna mellan Sverige och Kina från och med 1950. Perspektivet är huvudsakligen svenskt.

Metoden är att lyfta fram några uppmärksammade händelser som särskilt tydligt speglar balansgången mellan den svenska opinionens vakthållning kring demokratiska värden å ena sidan och ekonomiska intressen som handel och investeringar å andra sidan. Utvalda nedslag är det tidiga erkännandet, den svenska industrins offensiv på 1970-talet, statsminister Göran Perssons besök 1996, statsminister Stefan Löfvens besök 2015 samt förändringarna i det ekonomiska biståndet till Kina.

(Published: September 2016)

Citation: Göran Leijonhufvud (2016). »Norden og Kina: Lao pengyou. En gammal god vän? Sveriges förhållande till Kina». Internasjonal Politikk, 74, 3: 1–9. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.495

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Göran Leijonhufvud, Freelance researcher and writer. Formerly affiliated to Norwegian Centre for Human Rights.

Formerly China correspondent for Nordic newspapers.

Ph.D. Stockholm University 1989. Dissertation: Going Against the Tide. On Dissent and Big-character Posters in China.

Published
2016-09-14
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
LEIJONHUFVUD, Göran. Norden og Kina: Lao pengyou. En gammal god vän? Sveriges förhållande till Kina. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 74, n. 3, sep. 2016. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/495>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ip.v74.495.