Innledning. Fokus: Krigen og forskningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-11-25

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Ukraina, Russland, diskurs, materialitet, diplomati, militære, Ukraine, Russia, discourse, materiality, diplomacy, military