Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-02-07

Emneord (Nøkkelord):

hybridkrig, globalisering, deregulering, Norge, sikkerhetspolitikk, hybrid war, globalisation, deregulation, Norway, national security