Bedrifter, internasjonal handel og internett

Forfattere

  • Per Botolf Maurseth Handelshøyskolen BI, Norge
  • Hege Medin Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5461

Sammendrag

Vi studerer samvariasjon mellom internettbruk og internasjonal handel. Vi finner at i mange mellom- og lavinntektsland er bedrifter mer tilbøyelige til å eksportere eller importere hvis de bruker internett som et kommunikasjonsmiddel. Effektene er store: probit-regresjoner indikerer at deltakelse i internasjonal handel er ca. femti prosent større for bedrifter som bruker internett sammenlignet med de som ikke gjør det. Dette er tilfelle både for eksport og import. Funnene har viktige implikasjoner. Bedrifters evne til å delta i internasjonal handel er viktig i en globalisert økonomi. Dermed kan politikk rettet mot å bedre internettinfrastrukturen potensielt være spesielt viktig for lands utviklingsmuligheter.

Abstract in English:
Firms, International Trade and the Internet
This study of the relationship between internet use and international trade finds that in many low and middle income countries, firms are more likely to engage in exports or imports if they use the internet as a communication tool. The effects are large: probit regressions indicate that trade participation is approximately 50% greater for firms that use the internet as a means of communication compared with those that do not. This holds true for exports as well as for imports. Our findings further suggest that the association between trade participation and the use of the internet is particularly important for large firms and for firms with foreign owners. Our findings have important implications. In a globalized economy, firms’ ability to engage in international trade is crucial for success or failure. Countries’ policies to support development of the internet are therefore potentially very important for their development prospects.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-24

Hvordan sitere

Maurseth, P. B., & Medin, H. (2023). Bedrifter, internasjonal handel og internett. Internasjonal Politikk, 81(3), 356–378. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5461

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

internett, handel, utvikling, internet, trade, development