Perspektiver på norsk oljepolitikk

Fremtidige oljeinntekter bør gå til finansiering av klimatiltak i land som ikke har mulighet til å innfri Paris-avtalen på egen hånd

Forfattere

  • Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5819

Sammendrag

Artikkelen er inspirert av et avisinnlegg skrevet av Auke Lont, Harald Norvik og Peter Melby der de tar til orde for at framtidige oljeinntekter bør går til klimatiltak i andre land i stedet for til ytterligere innskudd i det nåværende oljefondet. Artikkelen beskriver den norske oljepolitikken fra tidlig 1960-tall til i dag. Den har vært en udelt suksess som har tjent Norge godt. Men norsk oljeproduksjon har bidratt til store utslipp av CO2. Det er den moralske begrunnelsen for at framtidige norske oljeinntekter bør brukes til klimatiltak.

Abstract in English:
Perspectives on Norwegian Oil Policy. Future Oil Income Should Be Used to Finance Climate Measures in Countries That Cannot Meet Paris Agreement Terms on Their Own
The article is inspired by a newspaper article by Auke Lont, Harald Norvik and Peter Melby in which they proposed that income from future oil extraction should be spent on climate measures in other countries rather than being deposited in Norway’s petroleum fund. The article describes Norwegian oil policy from the early 1960s to present. It has been very successful and benefited Norway, yet Norwegian oil production has also contributed significantly to CO2 emissions. This is the moral justification for the suggestion that future Norwegian oil revenues should be used on climate measures.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-24

Hvordan sitere

Isachsen, A. J. (2023). Perspektiver på norsk oljepolitikk: Fremtidige oljeinntekter bør gå til finansiering av klimatiltak i land som ikke har mulighet til å innfri Paris-avtalen på egen hånd. Internasjonal Politikk, 81(3), 492–499. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5819

Emneord (Nøkkelord):

oljepolitikk, det norske oljefondet, klima, oil policy, Norwegian oil fund, climate