Ambivalent og historieløst? Norske avisers dekning av norsk militært nærvær i Syria og Irak

  • Rune Ottosen OsloMet – storbyuniversitetet
  • Belinda Jørandli Rudsengen OsloMet – storbyuniversitetet

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan de fem norske avisene VG, Aftenposten, Klassekampen, Dagsavisen og Dagbladet dekket forespørselen fra USA om deltagelse i krigen mot IS i Syria i 2015, sammenlignet med dekningen av beslutningen om å sende norske soldater for å trene irakiske styrker i krigen mot IS i Irak i 2014. Tidspunktet for analysen er 15. september – 30. november 2014 (Irak) og 8. desember 2015 – 22. januar 2016 (Syria). Metoden er kvantitativ innholdsanalyse basert på vurdering av om artiklene er “negative uten FN-mandat”, “negative uansett”, “positive med FN-mandat”, “positive uansett”, “nøytrale” eller “andre”. Det er også gjennomført en sjangeranalyse med vekt på forskjeller mellom ledere, kommentarer og nyhetsartikler. Endelig ble det gjennomført en kvalitativ analyse av lederartiklene ved hjelp av kritisk diskursanalyse. Hypotesene er at norske aviser vil være mer negative til deltagelse i Syria enn i Irak, og enn ved tidligere hendelser som deltagelse i utenlandsoperasjoner i Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001) og Libya (2011). Undersøkelsen viser at hypotesene bare delvis ble bekreftet.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-09-06
Hvordan sitere
Ottosen, R., & Rudsengen, B. J. (2018). Ambivalent og historieløst? Norske avisers dekning av norsk militært nærvær i Syria og Irak. Internasjonal Politikk, 76(3), 159–182. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.658
Emneord (Nøkkelord)
IS, krig mot terror, Syria, Irak, folkerett