Danmark efter Brexit: Business as usual eller en ny begyndelse for dansk europapolitik?

  • Catharina Sørensen Tænketanken Europa
  • Anders Wivel Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Abstract

Den britiske beslutning om udmeldelse af EU har potentielt alvorlige konsekvenser for Danmark. Danmark og Storbritannien har historisk en nær samarbejdsrelation, og begge lande har haft en tilgang til den europæiske integrationsproces, hvor de har håndteret deres position i udkanten af Europa - geografisk og politisk - ved at fremhæve karakteristika ved deres samfund, som de anså for både anderledes og bedre end resten af Europa. Brexit forstærker marginaliseringen af Danmark i EU, og samtidig er de danske politiske partier i dag mere EU-skeptiske end tidligere. Danske politiske beslutningstagere er bevidste om risikoen for marginalisering af et lille land ude af takt med de toneangivende aktører i EU, men samtidig bundet af det paradoks, at den danske befolkning både er begejstret for EU-medlemskab og skeptiske overfor en tættere tilknytning til kernen. For at imødegå de negative konsekvenser af Brexit søger Danmark at skabe nye alliancer med andre små intergovernmentalistiske og atlantisk orienterede EU-medlemslande og at tiltrække arbejdspladser og kapital, der forlader Storbritannien på grund af udmeldelsen.

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Catharina Sørensen, Tænketanken Europa
Forskningschef
Anders Wivel, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Professor
Published
2017-10-30
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
SØRENSEN, Catharina; WIVEL, Anders. Danmark efter Brexit: Business as usual eller en ny begyndelse for dansk europapolitik?. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 2, oct. 2017. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/893>. Date accessed: 23 jan. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.893.
Keywords
Danmark, EU, Brexit, europapolitik, dansk-britiske relationer, euroskepsis