”We're America, Bitch!”: Europæisk og dansk sikkerhed under Trump

  • Anders Henriksen Københavns Universitet
  • Jens Ringsmose Institute for Military Operations, the Royal Danish Defence College

Abstract

Artiklen argumenterer for, at den uforudsigelighed, der har omgærdet USA’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske kurs siden valget af Donald J. Trump som amerikansk præsident, ikke forsvinder foreløbig, og at den vil have stor betydning for NATO. Trump forstærker presset på Europa i forhold til byrdedeling ligesom det amerikanske lederskab i alliancen vil være for nedadgående. NATO-Europa forventes at påtage sig et større ansvar, især i forhold til terrorbekæmpelse. Usikkerheden om Trumps opbakning til NATO betyder, at flere af alliancens medlemmer begynder at styrke deres bilaterale relationer og udvise tidlige tegn på strategisk hedging. Det er bl.a. kommet til udtryk i fornyet luft til debatten om en styrkelse af den fælleseuropæiske forsvarsdimension – CSDP. Danmark udfordres på en række punkter af valget af Trump. Det skyldes bl.a. at de danske forsvarsbudgetter er lave, og at Trump kan true den traditionelt brede parlamentariske opbakning til den danske aktivisme. Den aktuelle usikkerhed nødvendiggør en dansk debat om behovet for supplerende sikkerhedsarrangementer.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Anders Henriksen, Københavns Universitet

Lektor i folkeret, leder af Centre for international law, Conflict and Crisis, Københavns Universitet

Published
2018-08-27
Section
Fagfellevurdert
How to Cite
HENRIKSEN, Anders; RINGSMOSE, Jens. ”We're America, Bitch!”: Europæisk og dansk sikkerhed under Trump. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 3, p. 121–139, aug. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/896>. Date accessed: 17 nov. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.896.
Keywords
NATO, strategisk hedging, CSDP